Аудит та легалізація програмного забезпечення
Курси 1С:Бухгалтерія 8 для України

Автоматизація виробництва

Автоматизація виробництва на базі 1С:Управління виробничим підприємством для України. Система класу ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства)

Система автоматизації виробництва потрібна в першу чергу для забезпечення управлінського, бухгалтерського і податкового обліку в єдиній інформаційній базі.

В сучасному підприємстві комплексна система автоматизації виробництва повинна враховувати безліч нюансів, а саме:

 • забезпечення зв'язку між різними підрозділами;
 • облік всіх вимог цих підрозділів;
 • видача звітних даних в необхідній підрозділу формі;
 • введення даних в одну єдину базу;
 • організація доступу співробітників до даних, обмеженого виробничої областю.

Усім цим цілям відповідає комплексна система «1С:Підприємство. 8 Управління виробничим підприємством для України». Завдяки можливості налаштувати програмний продукт під потреби самих різних організацій та підключення додаткового обладнання, автоматизувати можна будь-яке виробництво:

 • харчове;
 • фармацевтичне;
 • хімічне;
 • швейне;
 • меблеве та інші.

Загальна концепція системи

upp_ua.gif

Управлінський облік і планування будуються за правилами, розробленим всередині підприємства, і служать для отримання даних необхідних для управління бізнес процесами на підприємстві. Управлінський облік - це фактично система інформаційної підтримки управління. Він відрізняється від регламентованого обліку, перш за все тим, що його дані більшою мірою призначені для внутрішнього використання. Його основна мета - допомогти керівнику приймати правильні рішення.

Користувачами управлінської звітності за певних умов можуть бути і зовнішні зацікавлені сторони: партнери по бізнесу, інвестори.

Важливо зауважити, що для підприємств холдингової структури в конфігурації ведеться наскрізний управлінський облік по всіх організаціях, що входять в холдинг. Тобто підприємство виступає в якості цілісного освіти для задач управління.

При розробці управлінського обліку в конфігурації був використаний досвід автоматизації російських і українських підприємств, а також враховані основні світові стандарти і методики управління підприємствами.

Принципи ведення регламентованого обліку багато в чому визначаються поточним законодавством. Під регламентованим обліком у системі розуміється податковий і бухгалтерський облік. Правила ведення такого обліку, вимоги до структури даних, вимоги до правил формування звітності, вимоги до змісту і формату звітності є загальними для всіх підприємств.Правила ведення обліку фіксуються облікової політики підприємства. Для регламентованих видів обліку характерно вимога надавати зовнішню звітність до контролюючих органів, сформовану певним чином.Регламентований облік ведеться роздільно для кожної організації, що входить в підприємство. Дані регламентованого обліку будуються на основі наявної в компанії і документально підтвердженої інформації, тобто тих же первинних документів, які лежать в основі управлінського обліку. Таким чином, в компанії здійснюється подвійний контроль над первинною документацією.

Вимоги до звітності по МСФО також регламентовані: регламентовані принципи ведення обліку, принципи отримання даних для звітності, зміст звітності. При цьому формат надання кожного звіту з урахуванням загальних правил побудови визначається організацією самостійно, формат, наприклад, може бути визначений для підприємства його материнською компанією. Звітність по МСФО будується як для кожної організації, що входить в підприємство, так і консолідована по підприємству в цілому.

У конфігурації можна виділити механізми для підтримки операційної діяльності підприємства. Такі механізми дозволяють по кожній господарської операції зафіксувати тільки ті дані, які відомі по ній на момент її появи, тобто оперативні дані. Дані для обліку реєструються в системі первинними обліковими документами. Механізми для підтримки операційної діяльності виконують також функції оперативного контролю. При запису таких операцій аналізується коректність даних в реєстрованих первинних облікових документах, правильність їх оформлення.

Крім документів операційного блоку в кожному виді обліку можна реєструвати первинні документи, які не відображаються в оперативному блоці. Як правило, це відноситься до операцій, які уточнюють деталізацію по якомусь обліку. Дані таких документів не вимагають оперативного контролю, не впливають на оперативне прийняття рішень, специфічні для кожного виду обліку.

Таким чином, конфігурація "Управління виробничим підприємством для України" надає:

 • керівництву підприємства і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу - можливості для аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницької і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва - інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках;
 • працівникам облікових служб підприємства - засоби для автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства і корпоративними стандартами підприємства.