Аудит та легалізація програмного забезпечення
Курси 1С:Бухгалтерія 8 для України

Автоматизація роздрібної торгівлі

Компанія "ТЕАМ" пропонує послуги з поставки спеціалізованих програмних продуктів, торгового обладнання та виконання робіт з впровадження систем для автоматизації роздрібної торгівля під індивідуальні вимоги замовника будь-якої складності, оптимізації процесів обліку та управління в торгівлі.

Переваги які ви отримуєте від співпраці з нашою компанією:

Центр компетенции по торговлеМи працюємо в сфері автоматизації роздрібної торгівлі з 2002 року. Всі наші фахівці мають великий досвід автоматизації підприємств роздрібної торгівлі різного формату і галузі, від окремих роздрібних магазинів, до розподілених торгових мереж, що підтверджується статусом 1С:Центр компетенції по торгівлі (1С:ЦКП). Ви отримуєте з "одних рук" повний комплекс від діагностики бізнес-процесів до поставки торгового обладнання та програмного забезпечення з впровадженням системи в експлуатацію та комлексної підтримки в процесі роботи.

 • Опис системи
 • Вартість
 • Відгуки

Програма "1С:Роздріб 8 для України" призначена для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгівельних точок (магазинів), як самостійних, так і тих які входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів.

1C-retail.gif

Прикладне рішення "1С:Роздріб 8" автоматизує реєстрацію наступних операцій:

 • прихід товарів від контрагента на склади магазину, у тому числі в двофазному (ордерному) режимі;

 • реалізація товарів і послуг контрагентові, у тому числі в двофазному (ордерному) режимі;

 • переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами і складами торгового підприємства, у тому числі в двофазному (ордерному) режимі;

 • торгівля комплектами товарів, створеними як у момент продажу товару, так і з підготовкою комплекту (операція "комплектація");

 • повернення товарів від покупців;

 • оприбуткування, інвентаризація та списання товарів;

 • оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо в магазинах;

 • переміщення грошових коштів між магазинами, внутрішніми касами магазинів, магазинами і касами торгового підприємства;

 • оформлення чеків продажу, формування після закінчення зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині з урахуванням повернутих товарів у зміну;

 • робота з еквайринговими системами, облік оплати товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу й умови повернення / неповернення торгівельної поступки еквайрером при поверненні товарів; оплата товарів кредитами;

"1С:Роздріб 8 для України" підтримує роботу наступного торгового обладнання:

 • фіскальні реєстратори;

 • термінали збору даних;

 • сканери штрихкодів;

 • вагове обладнання;

 • дисплеї покупця;

 • платіжні термінали;

 • зчитувачі магнітних карт.

Облік торгових операцій в "1С:Роздріб 8 для України" ведеться тільки вгривнях.

Розподілені інформаційні бази та обмін з керуючою системою

"1С:Роздріб 8 для України" підтримує роботу в режимі розподілених інформаційних баз (РІБ) з чітким поділом документообігу по магазинах, де вголовному вузлі РІБ консолідується інформація по всіх магазинах мережі. Передбачені механізми автоматичного ініціювання обміну.

Паралельно з роботою в режимі РІБ програма "1С:Роздріб 8 для України" може автоматично обмінюватися інформацією з керуючою інформаційною системою (back-office) в дуплексному режимі. В якості керуючої системи для програми "1С:Роздріб 8 для України" може використовуватися конфігурація "Управління торгівлею для України" редакції 2.3. У керуючій системі можна створити необмежену кількість вузлів "1С:Роздріб 8 для України", які, всвою чергу, можуть бути головними вузлами розподіленої інформаційної бази.
При цьому при автоматизації окремо взятого магазину мережі вимоги до робочих місць касирів не змінюються. Підвищені вимоги в даному випадку пред'являються до керуючої системи, в якій відбувається збір та аналіз інформації по всій торговій мережі.

Адміністрування користувачів

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної базивидалених вузлів РІБ з головного вузла "1С:Роздріб 8 для України". Наприклад, в головному вузлі РІБ адміністратор системи може створити (редагувати, призначати ролі, інтерфейси, скидати пароль) користувача інформаційної бази віддаленого вузла, а також мати доступ до актуальної інформації про налаштування користувачів інформаційної бази, зроблених в режимі "Конфігуратор" (або в режимі "1С:Підприємство") безпосередньо у вузлах РІБ.

Багатофірмовий облік

В програмі "1С:Роздріб 8 для України" разом з багатомагазінним обліком реалізований багатофірмовий облік, де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації. При цьому можуть використовуватися різні системи оподаткування: загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування.

Робота по ордерній схемі

"1С:Роздріб 8 для України" підтримує ордерні схеми переміщення, реалізації та надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковими або прибутковим ордерами. В програмі "1С:Роздріб 8" передбачені можливості для оперативного контролю надходження і відвантаження товарів у разі роботи з ордерної схемою.

Особливості обліку товарів і установки цін

В програмі "1С:Роздріб 8 для України" з метою спрощення не ведеться облік за характеристиками і серіями номенклатури. У разі необхідності цей облік пропонується вести в керуючій системі - в конфігурації "Управління торгівлею для України". При цьому забезпечується коректна робота обміну даними між програмами.

В програмі "1С:Роздріб 8 для України" реалізована можливість контролю установки цін на товари для кожного магазину окремо, що забезпечує відповідність цін в інформаційній базі цінників в торгових залах магазинів. Передбачена можливість роботи з типами цін номенклатури, які в разі використання керуючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін для роздрібної торгівлі. Ці ціни можуть бути скориговані для роздрібного продажу в залежності від географічного положення роздрібної точки (наприклад, у разі присутності аналогічних товарів за нижчими цінами в конкуруючих організаціях, що знаходяться в безпосередній близькості до магазину). Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток та їх друку з будь-яких видів "товарних" документів.

Аналіз торговельної діяльності

В програмі "1С:Роздріб 8 для України" передбачені різні звіти, які дозволяють проаналізувати діяльність магазину: провести вартісну оцінку товарів в роздрібних цінах, провести аналіз продажів і повернень товарів, визначити, в який час і який товар краще продається в різних магазинах, а також торгових залах одного магазина (статистика чеків ККМ). Програма надає можливість на основі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині спланувати закупівлі товарів і автоматично сформувати внутрішні замовлення товарів для передачі їх в керуючу систему (конфігурацію "Управління торгівлею для України").

Нижче наведена специфікація та кошторис обладнання і програмного забезпечення для автоматизації невеличкого роздрібного магазину з одним касовим місцем. Без врахування робіт з впровадження системи. Вибір обладнання обгрунтований співідношенням ціна/якість. Специфікація обладнання може змінюватись за бажанням замовника.

№п/п

Назва

Вартість

1

1С:Роздріб для України

2880 грн.

2

Сканер штрих-кодів Heron D130

1296 грн.

3

Грошова скринька HPC-16S

568 грн.

4

Компьютер

3500 грн.

Загальна вартість:

8244 грн.

Otzyv_1S_OduI.jpg

Физическое лицо предприниматель Грабовенко Владимир Сергеевич благодарит отдел программного обеспечения ООО "ТЕАМ Лтд." за предоставление услуг по внедрению программного продукта "1С:Предприятие 8. Розница для Украины". Поставленные задачи по автоматизации магазина розничной торговли были выполнены своевременно и на высоком уровне. Сегодня на базе программного продукта от фирмы 1С в нашем магазине работают следующие участки учета:

 • Учет торговых операций;
 • Система анализа и планирования;
 • Размещение и резервирование товаров под заказ покупателей;
 • Формирование и печать штрихкодов для товаров;
 • Ведение системы скидок;
 • Контроль взаиморасчетов с контрагентами;
 • Учет рабочего времени сотрудников.

Для повышения эффективности работы персонала к системе "1С:Предприятие 8. Розница для Украины" было подключено следующее торговое оборудование:

 • Сканер штрихкодов;
 • Принтер этикеток.

Рекомендуем использовать программный продукт "1С:Предприятие 8. Розница для Украины" для автоматизации работы магазинов розничной торговли.